Benvido ao noso concello

Concentración parcelaria

Coñece o noso concello

1
1

Á violencia de xénero… dille NON!

O Concello de Rodeiro acolle a exposición “Á violencia de xénero, dille non”, unha iniciativa que chega a Rodeiro a través da Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia para concienciar á mocidade sobre os estereotipos tan nocivos que embazan as relacións de parella, tamén na adolescencia e na mocidade. Once paneis, de 70 x 100 centímetros, mostran a través dunha selección de fotografías unha realidade social que só pode ser freada a través dun rexeitamento colectivo. Todas as…

Ler máis

Programa Termalismo social – IMSERSO (Balnearios ano 2019)

Beneficiarios: * Poderán acollerse ao Programa, todas aquelas persoas que sexan     pensionistas ou perceptores de prestacións de desemprego e conten cunha idade mínima de 60 anos, 55 anos para perceptores de pensión viuvedade; quedando exentos de cumprir esta condición as persoas que acudan en calidade de cónxuxes. * Asimesmo poderán ser adxudicatarios de praza, os fillos con discapacidade, en grao igual ou superior oa 45% . *  Valerse por se mesmo e non padecer trastornos mentais graves. *  Precisar os…

Ler máis

Relación de admitidos e excluídos na convocatoria para a provisión laboral temporal dun posto de traballo de limpador/a das dependencias municipais

O Sr. alcalde asinou con data 18 de decembro do corrente a resolución pola que aproba a lista provisional de admitidas ao proceso selectivo convocado para o posto de traballo de limpadora das dependencias municipais. Ao non existiren excluídos, a lista provisional devén defintiva. O seu contido pode consultarse no documento anexo: Resolución admitidos

Ler máis

Nadal Cultural 2018

Máis información: Bases do XIII concurso infantil e xuvenil de postais de Nadal. Solicitude: Solicitude Aberto por Vacacións

Ler máis

Designación do Tribunal cualificador do proceso selectivo para a contratación laboral temporal dunha praza de limpador/a para as dependencias municipais

De conformidade co establecido na Base 5ª do proceso selectivo, a Xunta de Goberno Local, na sesión celebrada o día 11/12/18, acordou, a proposta do alcalde, designar como membros do Tribunal Cualificador do proceso selectivo para a contratación laboral temporal dunha praza de limpador/a para as dependencias municipais ás seguintes persoas: PRESIDENTA Titular: Yolanda Aguiar Jorge, técnica municipal de Medio Ambiente. Suplente: Daniel García Casares, condutor do camión de recollida do lixo. VOGAIS Titular: José Antonio Arias Deza, operario de…

Ler máis

Convocatoria de proceso selectivo para a provisión laboral temporal dun posto de traballo de limpador/a das dependencias municipais

A Xunta de Goberno Local do Concello, na sesión celebrada o día 21 de novembro de 2018, acordou aprobar as Bases que rexerán a convocatoria do proceso selectivo para a provisión laboral temporal dun posto de traballo de limpador/a das dependencias municipais a xornada completa (37,5 h./semana). Os interesados en participar na selección deberán presentar a instancia, no modelo oficial que se contén no anexo, así como toda a documentación esixida nas Bases, tanto a preceptiva como, no seu caso,…

Ler máis

Curso de preparación das probas libres de ESO

O Concello de Rodeiro abre de novo o prazo de matrícula para o curso de preparación das probas libres para obter o título de ESO. As clases serán dous días por semana en horario a concretar, adaptándose ás necesidades dos asistentes.  O grupo de traballo será reducido, con un máximo de 10 participantes.  A metodoloxía centrarase na atención individualizada e na educación de adultos. Dado os resultados satisfactorios de anos anteriores, animamos a aqueles mozos e mozas que abandonaron prematuramente…

Ler máis

Programa Redes Familiares: obradoiro sobre sexualidade.

O vindeiro martes día 11 de decembro ás 17:00h. terá lugar no salón de actos do centro cultural municipal “Manuel Lamazares” un obradoiro dirixido a pais, nais e titores legais de cara a formar e informar a este colectivo sobre como abordar a sexualidade coas súas crianzas. Esta inicitativa encádrase dentro do programa Redes Famliares que se desenvolve a través dos Centros Quérote + dependentes da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia. Profesionais do Centro Quérote + de…

Ler máis

25 de Novembro: Día Internacional para a eliminación da violencia contra a muller.

O vindeiro venres 23 de novembro terá lugar a presentación dos carteis do VIII Concurso de Carteis Igualitarios e darase a coñecer o gañador desta edición. A actividade desenvolverase no salón de actos do Centro Cultural Municipal “Manuel Lamazares” ás 17:00 h. Recordamos que ata o xoves 22 aínda se poden presentar propostas de carteis para o concurso. A continuación desta actividade, abriremos un espazo de reflexión e debate conxunto de cara a analizar cos propios veciños e veciñas a…

Ler máis

Campaña de sensibilización contra a violencia de xénero

Esta semana o Concello de Rodeiro pon en marcha unha campaña de sensibilización dirixida a toda a poboación de cara a concienciar e loitar contra a lacra da violencia de xénero. Para a realización da campaña usouse o cartel gañador da VII edición do concurso de “Carteis Igualitarios” realizado polo Grupo Trespés no ano 2017 que baixo o lema “o maltrato silencioso tamén mata” fai fincapé nas distintas accións e condutas que tamén son maltrato e en moitas ocasións pasan…

Ler máis