Benvido ao noso concello

Concentración parcelaria

Coñece o noso concello

1
1

Convocatoria da sesión especial organizativa do Pleno do Concello para o vindeiro martes día 7 de xullo de 2015

O Sr. alcalde asinou no día de hoxe a convocatoria da sesión especial organizativa do Pleno do Concello (artigo 38 do ROF) que se celebrará o vindeiro martes día 7 de xullo de 2015, ás 10:00 horas da mañá, no salón de sesións da Casa do Concello, de conformidade coa seguinte: Orde do Día 1º.- Periodicidade das sesións ordinarias do Pleno do Concello. 2º.- Coñecemento da constitución dos grupos políticos municipais e da designación dos seus voceiros. 3º.- Creación e…

Ler máis

1ª Oportunidade – Curso de preparación das probas libres de ESO

No Concello de Rodeiro púxose esta semana de novo en marcha o curso de preparación para os exames libres de cara a obter o título de ESO, que se celebrarán o vindeiro 9 de setembro. Esta aula de traballo está especialmente dirixida a aqueles mozos e mozas maiores de 18 anos que abandonasen os estudos sen ter o graduado en ESO e queren retomalos ou completar a formación básica. Na actualidade contamos con 5 matriculados/as e aínda cabe a posibilidade…

Ler máis

Apertura de prazo para a presentación de solicitude de praza no Punto de Atención á Infancia (PAI) do Concello de Rodeiro para o vindeiro curso 2015-2016.

Usuarios/as: Serán usuarios/as do PAI municipal, os/as menores de idades comprendidas entre os 0 e os 3 anos, empadroados no Concello de Rodeiro e que non estean en idade de escolarización no centro educativo. Prezos: O custo de cada praza será de 60 € ao mes por neno/a, 30 € ao mes por segundo usuario/a membro da mesma unidade familiar que acuda ao PAI e no caso dun terceiro membro, estaría exento/a de pago. Documentación necesaria para o trámite (orixinal…

Ler máis

Nomeamento de tenentes de alcalde, membros da Xunta de Goberno Local e delegacións especiais

Con esta data o Sr. alcalde asinou as correspondentes resolucións conferindo os seguintes nomeamentos a favor dos concelleiros que se sinalan: Tenentes de alcalde Primeira: Concepción Isolina Somoza Calviño Segundo: Rubén Perfecto Quintá Quintá Membros da Xunta de Goberno Local Concepción Isolina Somoza Calviño Rubén Perfecto Quintá Quintá Ana Belén Calvo Mariño Delegacións especiais de áreas Concepción Isolina Somoza Calviño: urbanismo, cultura, economía e medio rural. Rubén Perfecto Quintá Quintá: obras e servizos básicos. Pablo Sobrado Vázquez: educación, turismo, comercio…

Ler máis
ruta-senderismoillascies

Nova ruta de sendeirismo do programa “Rodeiro entre camiños” 2015

Nesta ocasión a ruta de sendeirismo desenrolarase nas illas Cíes,  un incrible Parque Nacional Marítimo-Terrestre e un dos lugares máis fermosos do país, de aí que os romanos lle puxeran o nome das illas dos deuses. Posúe unha das mellores praias do mundo, a praia de Rodas. Esta actividade terá lugar o vindeiro 21 de xuño, o aforo máximo é de 30 persoas. Podedes ver o resta da información no cartel informativo anexo: ruta senderismo illas cies. Solicitude Rodeiro entre camiños

Ler máis

Última sesión plenaria da lexislatura

No día de onte celebrouse no Salón de Sesións da Casa do Concello a última sesión da lexislatura 2011-2015, ao único obxecto de someter a aprobación os borradores das actas das sesións anteriores. Ao remate da sesión, o Sr. alcalde en funcións Luís López Diéguez entregou aos dous concelleiros que non repiten mandato, Don José Luís Camiñas Vázquez e Don Manuel García Deza, no nome do Concello, un obsequio en recordo e agradecemento polo desempeño das súas funcións como concelleiros...
Ler máis

Taller de prevención de riscos nas explotacións de vacún

A través do Instituto de Seguridade e Saúde laboral de Galicia (ISSGA) vaise realizar en Rodeiro a seguinte actividade fomativa: Descrición da formación:  “Taller práctico de formación en materia de prevención de riscos laborais nas explotacións de gando vacún” Data: 26 de xuño de 2015 Hora: de 10.30h a 14.30h Lugar: Casa Escola de Santa Baia Persoas destinatarias: traballador@s maiores de idade ocupad@s ou desempregad@s do sector primario Prazo de solicitude: ata o 19 de xuño Prezo: gratuíto As persoas…

Ler máis

Solemne sesión constitutiva da Corporación e elección de alcalde

O vindeiro sábado día 13 de xuño, ás 18:30 horas da tarde, celebrarase no Salón de Sesións da Casa do Concello a solemne sesión constitutiva da nova Corporación municipal elixida nas Eleccións Locais do pasado día 24 de maio. Nesa sesión xurarán ou prometerán os seus cargos os concelleiros electos e procederase a efectuar a votación para a elección do alcalde do Concello para o mandato 2015-2019.   Todos os veciños interesados están invitados a acudir como público a dito…

Ler máis

Fogueiras de San Xoán

Póñense á disposición dos interesados as solicitudes para a realización de fogueiras, na noite de San Xoán. As solicitudes están dispoñibles no rexistro municipal e na descarga asociada. Poderán presentarse neste rexistro ata o 17 de xuño. As solicitudes acompañaranse de copia do DNI do solicitante. Solicitude cacharela 2015

Ler máis

Resultados provisionais das Eleccións Locais celebradas o día 24 de maio de 2015

No enlace anexo pódense consultar os resultados provisionais das Eleccións Locais 2015 neste municipio. Conforme a ditos resultados, pendentes de proclamación por parte da Xunta Electoral de Zona, resultaron elixidos concelleiros do Concello para o período 2015-2019 os seguintes candidatos: PARTIDO POPULAR (6) Luís López Diéguez Concepción Isolina Somoza Calviño Rubén Perfecto Quintá Quintá Pablo Sobrado Vázquez Ana Belén Calvo Mariño José Manuel Camba Mejuto   PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE (3) José Benito Vence Deza Tania Faílde Fernández (Independente)…

Ler máis

Celebración do día das Letras Galegas. Programa ler conta moito 2015. Eduvía en Rodeiro

O Concello de Rodeiro organiza unha actividade cultural co gallo de celebrar o Día das Letras Galegas. Terá lugar o vindeiro día 15 de maio ás 10:30 horas no Centro Cultural Municipal. A compañía lalinense Eduvía, Vías para a Educación, dirixirá un obradoiro baixo o título de “Imos xogar con Filgueira Valverde!”. Este taller pretende dar a coñecer aos nenos, a través do xogo, a figura e obra do autor homenaxeado nesta edición de 2015 do Día das Letras Galegas,…

Ler máis

Recollida de plástico agrícola (plástico de silo e de invernadoiro)

Tal e como se indicou no folleto informativo enviado anteriormente, e debido a que non se poden depositar os residuos de plástico agrícola no punto de acopio de Carboentes, por mor do mal uso que se estaba facendo do mesmo, o Concello pon en marcha a recollida de plástico agrícola, para que os gandeiros e agricultores poidan xestionar os residuos de plásticos de silo e invernadoiro, empregados nas súas explotacións de forma axeitada. Normas para a recollida: Recolleranse só plásticos…

Ler máis

Programa de compostaxe doméstica

Durante o pasado ano, implantouse no Concello de Rodeiro o programa de compostaxe doméstica, que conta na actualidade con 30 vivendas participantes. Este ano, o programa ampliase a outros 25 participantes. Os obxectivos do programa de compostaxe son: A reciclaxe dos residuos orgánicos para producir un abono natural con excelentes propiedades para o solo. Reducir o volume dos residuos producidos. Fomentar a reutilización dos materiais antes de convertelos en residuos. Fomentar a separación selectiva dos residuos en orixe. O compost…

Ler máis
Ribeira sacra

Nova ruta de sendeirismo do programa “Rodeiro entre camiños” 2015

Os vindeiros días 9 e 10 de maio desenrolarase un novo sendeiro natural dentro da programación “Rodeiro entre camiños”. Tocará visitar a Ribeira Sacra, división natural entre as provincias de Lugo e Ourense. Desta volta a programación da xornada rematará con un paseo fluvial polo río Sil en catamarán, incluído dentro da cota da actividade. As características principais da actividade especifícanse no cartel informativo anexo: ruta sendeirismo Ribeira Sacra Solicitude Rodeiro entre caminos

Ler máis

Programa benestar en balnearios ano 2015

Beneficiarios: a. Ser maior de 60 anos, ou de 55 e reunir a condición de pensionista do sistema da Seguridade Social, polos conceptos de xubilación, invalidez, viuvez ou outras pensións. b. Estar empadroado e residir nalgún concello da Comunidade Autónoma de Galicia. c. Valerse por si mesmo para as actividades da vida diaria e estar en condicións de participar no programa, agás no caso de fillos/as ou persoas tuteladas que acudan en calidade de acompañantes. d. Non padecer enfermidade infecto-contaxiosa,…

Ler máis

Resultados do sorteo para a formación das mesas electorais para as Eleccións Locais do día 24 de maio de 2015

O día de hoxe 27 de abril do corrente celebrouse ante o Pleno do Concello o sorteo público para a composición das mesas electorais das vindeiras Eleccións Locais, sendo elixidos como titulares os seguintes electores: Distrito 01 Sección 001 Mesa A Luís Fernández Castro Amador Díaz Fernández María Cruz Vázquez López Distrito 01 Sección 001 Mesa B José Areán Diéguez Manuel Hermida Cidre Camilo Feijoo Ledo Distrito 02 Sección 001 Mesa A José Manuel Vilameá Iglesias Manuela Varela Vázquez José…

Ler máis

Convocatoria de sesión ordinaria do Pleno do Concello para o luns día 27 de abril de 2015

O Sr. alcalde asinou no día de hoxe a convocatoria da sesión ordinaria do Pleno do Concello que se celebrará o vindeiro luns día 27 de abril de 2015, ás 10:00 horas da mañá, no salón de sesións da Casa do Concello, de conformidade coa seguinte: Orde do Día 1º.- Aprobación de borradores de actas de sesións anteriores. 2º.- Sorteo público para a designación dos compoñentes das mesas electorais deste municipio para as Eleccións Locais do día 24 de maio…

Ler máis
tardes-activas

Programa de conciliación Tardes Activas

O Concello de Rodeiro presenta o Programa de Conciliación Familiar “Tardes Activas”, que permitirá compaxinar os horarios laborais dos pais e nais coa vida familiar. Este programa sociocultural está destinado para tódolos/as nenos/as do concello, de idades comprendidas entre os 3 e 12 anos. O obxectivo principal do programa é permitir un espazo de tempo, lúdico – educativo aos nenos/as participantes. Para iso levaranse a cabo actividades e dinámicas educativas, que permitirán o desenvolvemento persoal e grupal dos/as rapaces/as. O…

Ler máis

Barferencias 2015

Continuando a liña das actividades iniciadas anos anteriores, o grupo de goberno vén de coordinar a realización dunha nova serie de conferencias que se realizarán nun ambiente coloquial e relaxado, tratando de potenciar a máxima difusión da cultura e do patrimonio, coa premisa de que para respectar, conservar e valorar hai que coñecer. Esta iniciativa faise coincidir coas datas de realización de Rodeiro de Tapas coa finalidade de conxugar esforzos no obxectivo de promover as potencialidades do noso concello e...
Ler máis