Benvido ao noso concello

Concentración parcelaria

Coñece o noso concello

1
1

Plan Termal “Depotermal 2019″ – Deputación de Pontevedra

O Plan Termal da Deputación de Pontevedra “Depotermal 2019” pon en marcha dous programas termais cun total de 4.434 prazas. Programa de asistencia diaria a balnearios durante cinco días consecutivos. Programa termal con pernocta (de domingo a venres). Beneficiarias do plan termal, requisitos e documentación a presentar: Persoas empadroadas na provincia de Pontevedra que non padezan ningunha enfermidade ou patoloxía incompatible coa actividade do plan e que cumpran algún dos seguintes requisitos: Nacer antes do 1 de xaneiro de 1969 (acreditarase…

Ler máis

Relación de seccións, mesas e locais electorais do Concello para as Eleccións Xerais convocadas para o día 28 de abril de 2019

 No Boletín Oficial da Provincia (BOP) núm. 49, correspondente ao día 11 de marzo do corrente, publícase un edicto da Delegación Provincial da Oficina do Censo Electoral no que se fai pública a relación de seccións, mesas e locais electorais do Concello para as Eleccións Xerais a celebrar o vindeiro día 28 de abril de 2019. Ao Concello de Rodeiro correspóndenlle seis mesas electorais distribuídas en cinco locais electorais repartidos ao longo do Concello. Infórmase que, respecto de anteriores eleccións,…

Ler máis

Probas de avaliación en competencias clave

A Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral convocou as probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación. As competencias clave son un requisito necesario para poder realizar acción formativas dirixidas a desempregrados de nivel de cualificación 2 e 3 e/ou dirixidas a obter un certificado de profesionalidade dos citados niveis, como pode ser o certificado de profesionalidade de atención sociosanitaria a persoas en domicilios. Aquelas persoas que non…

Ler máis

Consulta do censo electoral para as vindeiras Eleccións Xerais do día 28 de abril de 2019

Entre os días 11 e 18 de marzo do corrente, ambos inclusive, estará aberto no Concello o servizo de consulta do censo electoral para as vindeiras eleccións a Cortes Xerais do día 28 de abril de 2019. Durante dito prazo poderanse formular reclamacións contra a inclusión ou exclusión no censo electoral. As consultas e reclamacións, no seu caso, deberán facerse persoalmente na Secretaría do Concello, achegando a ditos efectos o DNI ou documento oficial equivalente que inclúa fotografía (pasaporte, permiso…

Ler máis

Depo Aventura A Lanzada 2019

A Deputación de Pontevedra, co obxecto de promover e fomentar o desenvolvemento persoal e social das rapazas e rapaces e favorecer a comunicación e o dinamismo multicultural, organiza o programa “Depo Aventura A Lanzada 2019” e oferta 2.200 prazas nos campamentos de verán para menores da provincia de Pontevedra nacidos entre os anos 2006 e 2011. Este programa ofrece a posibilidade de que as nenas e nenos gocen do seu tempo libre no verán participando en actividades de carácter lúdico,…

Ler máis

Subvencións para actividades culturais e deportivas 2018

No Boletín Oficial da Provincia núm. 35, correspondente ao día 19 de febreiro do corrente, figura publicado o anuncio de convocatoria das subvencións para actividades culturais e para actividades deportivas correspondentes ao ano 2018. O prazo de presentación das solicitudes e da súa xustificación remata o día 1 de abril de 2019. As asociacións solicitantes das subvencións deberán utilizar os modelos oficiais de solicitude e de conta xustificativa que se poden descargar no enlace anexo. Lémbrase que se debe presentar…

Ler máis

Aniversario do nacemento de Rosalía de Castro

O Concello de Rodeiro disponse a conmemorar o DÍA DE ROSALÍA DE CASTRO. O 24 de febreiro, fixado no Calendario do Libro e da Lectura como aniversario do nacemento da autora, propoñemos á cidadanía e moi especialmente ao sector educativo a lectura da súa obra literaria. Ademais, a Concellería de Cultura organiza un acto de celebración para o mércores día 27 de febreiro ás 11:30 horas no Centro Cultural Municipal. A compañía de monicreques de Larraitz Urruzola representará a obra…

Ler máis

Convocatoria para o exame teórico da fase de oposición no proceso selectivo para a contratación laboral temporal dunha praza de limpador/a para as dependencias municipais

De conformidade co establecido nas Bases do proceso selectivo para a contratación laboral temporal dunha praza de limpador/a para as dependencias municipais, faise público que o Tribunal Cualificador, na reunión celebrada o día 08/02/19, acordou convocar ás candidatas admitidas para a realización do exame teórico da fase de oposición no día, hora e lugar que deseguido se sinala: DÍA: 15 DE FEBREIRO (venres) HORA: 10:00 da mañá LUGAR: Antiga Casa-Escola (hoxe Aula Informática), sita no lugar da Latiza, parroquia de…

Ler máis

Anuncio de publicidade da axuda financieira concedida pola Deputación de Pontevedra para contratar 17 desempregados ao abeiro do Plan Concellos 2019

A Deputación de Pontevedra concedeu, por resolución da Xunta de Goberno do día 28.01.2019, unha axuda financieira por imprte de 115.862,98€ que irá destinada á contratación laboral de 17 desempregados/as para a prestación de servizos mínimos de competencia municipal, de interese xeral ou social. Os servizos que se porán en marcha coa contratación destas persoas son os seguintes: 1. “Atención á infancia e aos maiores”. 2. “Mantemento de servizos básicos municipais”. Edicto da Alcaldia para a publicidade da axuda

Ler máis

Bonificación do Imposto sobre Bens Inmobles (IBI) para inmobles onde se desenvolven actividades agrícolas, gandeiras e forestais

O Pleno do Concello, na sesión celebrada o día 28/11/17, acordou modificar a Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles (IBI), introducindo unha bonificación potestativa do 95 % da cota íntegra do imposto para os inmobles no que se desenvolvan actividades agrícolas, gandeiras e forestais e que cumpran os requisitos establecidos na modificación da Ordenanza aprobada. O texto definitivo da Ordenanza foi publicado no BOP núm. 29, correspondente ao día 9 de febreiro de 2018, que se contén como…

Ler máis