Benvido ao noso concello

Concentración parcelaria

Coñece o noso concello

1
1

Proxecto de búsqueda de emprego da Deputación de Pontevedra

A Deputación pon en marcha o programa Depointegra Xoven para integrar no mercado de traballo a 405 mozos de provincia de Pontevedra. No seguinte enlace podedes atopar máis información da iniciativa: https://www.depo.gal/depointegra-xoven . É unha boa inicativa para formarse e tomar contacto cun posible futuro profesional. O día 20 de febreiro, as 11.00h, terá lugar no Espazo Xove en Lalín (Rúa Penatoares, 2) unha xornada de difusión na que as persoas interesadas poidan informarse polo miúdo. Tamén podes consultar calquera…

Ler máis
novo_logo_1

A Deputación de Pontevedra concede unha subvención para financiar os custes de contratación de dezaoito traballadores con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2018

En cumprimento da cláusula décimo quinta das Bases e convocatoria do plan de obras e servizos (Plan Concellos) 2018-2019, o Concello de Rodeiro dálle publicidade a axuda concedida pola Deputación de Pontevedra para financiar os custes laborais pola contratación de 18 traballadores por importe de 115.086,36 €, e que levarán a cabo os seguintes servizos: Servizo de mantemento de servizos básicos municipais 1 administrativo 12 peóns Servizo de atención á infancia e aos maiores 1 Educador social 1 Traballador social…

Ler máis

Aprobación inicial do Proxecto de urbanización do polígono único do sector único do S.UR.ND.I-1

A Xunta de Goberno Local deste Concello, na sesión extraordinaria celebrada o día 8 de febreiro de 2018, acordou aprobar inicialmente o PROXECTO DE URBANIZACIÓN DO POLÍGONO ÚNICO DO SECTOR ÚNICO DO S.UR.ND.I-1, presentado pola Xunta de Compensación e redactado polo arquitecto Don Leandro del Río Regos, con data novembro de 2017. De conformidade co disposto no artigo 96.3 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, o expediente completo, xunto coa documentación técnica anteriormente referida, sométese…

Ler máis

Inspección técnica de vehículos agrícolas

Comunícase para coñecemento xeral que a unidade móbil de inspección técnica de vehículos agrícolas acudirá a prestar servizo no noso Concello entre os días 13 e 22 de febreiro de 2018 nos lugares e horarios que se sinalan a continuación: CARBOENTES (campo da festa): – martes día 13 de febreiro – xoves día 15 de febreiro SAN SALVADOR (campo da festa) – venres día 16 de febreiro – luns día 19 de febreiro RODEIRO (rúa por debaixo da piscina) –…

Ler máis

Convocatoria de proceso selectivo para a provisión laboral temporal de tres postos de traballo de auxiliares de axuda no fogar

A Xunta de Goberno Local do Concello, na sesión celebrada o día 30 de decembro de 2017, acordou aprobar as Bases que rexerán a convocatoria do proceso selectivo para a provisión laboral temporal de tres prazas de auxiliar de axuda no fogar: 2 a xornada completa e 1 a xornada parcial (20 h./semana). Os interesados en participar na selección deberán presentar a instancia, no modelo oficial que se contén no anexo, así como toda a documentación esixida nas Bases, tanto…

Ler máis

Prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de 3 anos

(Orde do 29 de decembro de 2017. DOG núm. 22 do 31 de xaneiro de 2018) Obxecto: Establecer as bases e convocatoria para a concesión da prestación familiar por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2018. Persoas beneficiarias: • Persoas que teñan ao seu cargo fillos/as menores de 3 anos na data de 1 de xaneiro de 2018 (nacidos entre o 2/1/2015 e o 1/1/2018, incluídos) e que, por razón dos ingresos obtidos durante o ano…

Ler máis
cartelsahara2018

Programa vacacións en paz 2018: acollida de nenos/as saharauís

Coma en anos anteriores, o Concello de Rodeiro desexa colaborar activamente na difusión do Programa “Vacacións en Paz 2018”. Este é un proxecto de acollida temporal que ofrece ás familias saharauís a posibilidade de que os seus fillos e as súas fillas  gocen dunha estancia agradable, humana e culturalmente rica, baixo a supervisión e coidados das familias acolledoras galegas, durante os meses de xullo e agosto; o cal permite que estes menores poidan disfrutar do verán sen pasar polas altas…

Ler máis

Subvencións para actividades culturais e deportivas 2017

No Boletín Oficial da Provincia núm. 19, correspondente ao día de hoxe, figuran publicados os anuncios de convocatoria das subvencións para actividades culturais e para actividades deportivas correspondentes ao ano 2017. O prazo de presentación das solicitudes e da súa xustificación remata o día 7 de marzo de 2018. As asociacións solicitantes das subvencións deberán utilizar os modelos oficiais de solicitude e de conta xustificativa que se poden descargar no enlace anexo. Lémbrase que se debe presentar una solicitude individualizada…

Ler máis

Axudas á natalidade 2017

A Xunta de Goberno Local do Concello, na sesión celebrada o día 30 de decembro de 2017, acordou convocar as axudas á natalidade correspondentes ao ano 2017. O prazo de presentación de solicitudes será entre os días 8 e 31 de xaneiro de 2018, ambos inclusive. Os requisitos para poder optar as axudas así como o modelo de solicitude poden consultarse e descargarse nos arquivos anexos. Máis información:  – Bando de natalidade 2017 – Solicitude de axudas a natalildade 2017

Ler máis