Convocatoria de sesión extraordinaria urxente do Pleno do Concello para o luns día 30 de outubro de 2017

27 Outubro, 2017 Concello de Rodeiro

 O Sr. alcalde asinou no día de hoxe a convocatoria da sesión extraordinaria urxente do Pleno do Concello que se celebrará o vindeiro luns día 30 de outubro de 2017, ás 9:00 horas da mañá, no salón de sesións da Casa do Concello, de conformidade coa Orde do Día que se sinala.

Anexo: Convocatoria pleno