Convocatoria de sesión ordinaria do Pleno do Concello para o luns día 30 de abril de 2018

25 Abril, 2018 Concello de Rodeiro

O Sr. alcalde asinou no día de hoxe a convocatoria da sesión ordinaria do Pleno do Concello que se celebrará o vindeiro luns día 30 de abril de 2018, ás 10:00 horas da mañá, no salón de sesións da Casa do Concello, de conformidade coa Orde do Día que se sinala.

Convocatoria-Pleno-Prensa