Exposición ao público da lista definitiva de candidatos a xurados

28 Decembro, 2016 Concello de Rodeiro

De conformidade co previsto no artigo 16.1 da Lei Orgánica 5/1995, reguladora do Tribunal do Xurado, faise público para xeral coñecemento que a lista definitiva de candidatos a xurados quedou integrada polos seguintes veciños/as:

  • María Doporto González
  • Betina García Areán
  • José Antonio Guerra Albor
  • Lina Valladares Fernández

O período de vixencia dos candidatos elixidos rematará o día 31 de decembro de 2018.