Extracto dos acordos adoptados polo Pleno do Concello na sesión ordinaria celebrada o día 19 de setembro de 2017

20 Setembro, 2017 Concello de Rodeiro

Na sesión ordinaria do Pleno do Concello celebrada o día 19 de setembro do corrente, á que asistiron os once membros que de feito e dereito integran dito órgano, foron adoptados os acordos que figuran no documento anexo.

Extracto pleno 19/09/2017