Lista provisional de candidatas admitidas e excluídas ao proceso selectivo para a contratación de tres postos de traballo de auxiliares de axuda no fogar

26 Febreiro, 2018 Concello de Rodeiro

No documento anexo faise pública a lista provisional de candidatas admitidas e excluídas no proceso selectivo referido, aprobada polo Sr. alcalde con data 26 de febreiro do corrente. As candidatas excluídas dispoñen dun prazo de dous días hábiles para reclamacións e emenda das deficiencias sinaladas.

Resolución alcaldía – lista provisional